„Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, késznek kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát.“

Brian Tracy

„Utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk.“

Hans Kudszus

„Ha csak módszereket tanulsz meg, a módszerek foglya leszel, míg ha elveket sajátítasz el, saját magad gondolhatod ki a módszereidet.“

Ralph Waldo Emerson

„A mai tanulók a jövő még nem ismert problémáival állnak majd szemben. Ezért nem az ismert megoldásokra kell tanítani őket, hanem a megoldandó problémák meglátására.“

Gyarmathy Éva

„A 21. századi oktatás lényege egy jó minőségű alaptudás megszerzése valamiben és a konvertálás képességének kialakítása.“

Mérő László

„A dolgok holnap mindenképp valahogyan alakulnak. Tehát vagy te leszel az, aki megváltoztatja őket, vagy valaki más változtatja meg őket a számodra.“

Sergio Zyman

„Nem tehetjük jobbá a jövőnket, ha nem vagyunk hajlandók új dolgokat kipróbálni, vállalni a hibázás kockázatát, és tanulni a hibákból.“

Robert T. Kiyosaki

„Ne járj mögöttem – lehet, hogy nem vezetlek. Ne járj előttem – lehet, hogy nem követlek. Járj hát mellettem, s légy a társam, szövetségesem.“

Albert Camus

Küldetés

Küldetés

Felelősnek érezzük magunkat a fiatal generációk életéért és tudásáért. A 21. század igényeinek és lehetőségeinek megfelelő tanulás, a jó oktatáshoz való széleskörű hozzáférés támogatását, valamint a tanulói életpálya sikerességét elősegítő programok kidolgozását és terjesztését tekintjük fő feladatunknak.

Szívesen dolgozunk együtt mindenkivel, aki fontosnak tartja ugyanezeket. Hiszünk az együttműködés erejében és a másokkal való közös tudásépítésben. Aktívan részt veszünk olyan szakmai hálózatok kialakulásában és működtetésében, amelyekben együtt tehetünk valamit közös céljaink megvalósulásáért.

Hivatalos adatok

EDUNET Alapítvány
Székhely: 1066 Budapest, Ó utca 48.
Adószám: 18171367-2-42

Levelezési cím: 2001 Szentendre, Pf. 123
E-mail: info@edunet.hu

Alapító okirat


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hivatalos adatok

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

16 év alatt több 100 pedagógussal dolgoztunk együtt,
több mint 1000 különféle tanulási-tanítási segédletet fejlesztettünk ki,
3 továbbképzési programot alapítottunk és szerveztünk meg számos alkalommal,
kiadtunk 2 CD-ROM-ot, amely a nyelvtanárok munkáját segítette.

Szakértőként vettünk részt több hazai projektben. Előbb partnerként,
majd koordinátorként közreműködtünk 3 nagy nemzetközi projekt megvalósításában.

Egyre nagyobb léptékű, tanulást támogató programokban dolgozunk – sok
más szervezettel együttműködve –, s eredményeinket az ország mind több térségében hasznosítják.